Welkom

Inleiding

Welkom op de website van Café Dorpshuis Oosterstreek. Hier treft u informatie aan over allerlei activiteiten die in het Café Dorpshuis worden georganiseerd. Maar voordat we verder ingaan op wat het Café Dorpshuis heeft te bieden, geven we u eerst wat informatie over het prachtige dorp Oosterstreek.

Dorpsgegevens

Oosterstreek (Stellingwerfs: De Oosterstreek) is een dorp in de gemeente Weststellingwerf (Friesland). Het ligt ten noordoosten van Noordwolde aan de weg naar Boijl en op steenworp afstand van Drenthe.

Oosterstreek

Het dorp begon als buurtschap, maar is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig dorp met ruim 200 woningen en ruim 500 inwoners.

Dorpsstatus

In 2013 vierde Oosterstreek dat het 25 jaar in bezit was van de dorpsstatus. Het streekje hoorde eerder bij Noordwolde. De ruim 500 inwoners noemen hun dorp een warm nest en een parel in de gemeente Weststellingwerf.

Dorpsstatus

De verklaring van de naam van dit jonge dorp, stamt uit de tijd dat iedere streek, hoe klein soms ook, zijn eigen naamsaanduiding kende. Het ligt dan ook voor de hand dat dergelijke namen hun ontstaan te danken hebben aan herkenbare elementen in het landschap of ten opzichte van de ligging. Dit laatste moet het geval zijn met de Oosterstreek, gezien vanuit Noordwolde.

Omgeving

Evenals elders in de aanpalende grensstreek van Weststellingwerf met Drenthe en Overijssel heeft het landschap van Oosterstreek vanaf 1650 een enorme verandering ondergaan. Door de turfwinning werd het hoogveen weggegraven en kwamen er na enige tijd heidevelden voor in de plaats. Na de vervening is verandering door ontginning en ruilverkaveling doorgegaan.

Dwarsvaart

Aan deze tijd herinnert de Ooster-Boven-Dwarsvaart, de sloot langs de Dwarsvaartweg. Deze werd in de tweede helft van de 17e eeuw gegraven als de Ooster-Boven-Dwarsvaart vanuit de Noordwoldervaart tot achter Boijl ten behoeve van de water- en turfafvoer uit het veengebied.

Overigen

Wat het dorp speciaal maakt is Matthijsje, de enige basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs in de gemeente Weststellingwerf. Deze school heeft een regionale functie; de leerlingen komen onder andere uit Oosterstreek, Zandhuizen, Noordwolde, Vledder, Steenwijk en Nijeveen.

Matthijsje

Oosterstreek heeft een eigen voetbalvereniging: V.V. Oosterstreek. De club is opgericht in het jaar 1928 en heeft ongeveer 150 spelende leden.

Oosterstreek kent evenals vele omliggende dorpen een oudejaarsploeg. Oudejaarsploeg d’Olde togers is in 1969 opgericht met als doel: het voorkomen van vernielingen en 'togen' door de plaatselijke jeugd rond de jaarwisseling. De ploeg bestaat uit jonge ongehuwde mannen.

Jaarlijks vindt het tweedaagse muziekevenement Over de hegPOP plaats in Oosterstreek met optredens van verschillende bands.

De Feestvereniging Oosterstreek organiseert het dorpsfeest. Daarnaast verzorgt deze vereniging de jaarlijkse nieuwjaarsloop.

Eens per jaar vindt vanuit Oosterstreek een toertocht voor oldtimertrekkers plaats. Ongeveer 100 oldtimertrekkers van vele verschillende merken, soorten en maten rijden daarbij over de vele zandpaden die het Drents-Friese Wold rijk is. Voor meer informatie over deze toertocht, klik hier.

Trekkers

Oosterstreek heeft een eigen dorpskrant: Keek op de streek. Deze krant verschijnt vier keer per jaar. U leest hierin o.a. informatie over Plaatselijk Belang, de buurten en de plaatselijke verenigingen. Nieuwe dorpsbewoners worden van harte uitgenodigd om zich in 'De Keek' voor te stellen.

Was het dorp tussen 1914 en 1965 per tram bereikbaar vanuit Steenwijk en Oosterwolde, nu is het de bus die deze taak heeft overgenomen.

Oosterstreek